Termeni şi condiţii

Siteul www.armos.ro este un material de informare şi comunicare în timp real oferit de ARMOS EXIM SRL, cu scopul de a prezenta informaţii considerate a fi utile pentru toţi partenerii şi colaboratorii companiei. Pentru folosirea în bune condiţii a paginii se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Acest site este întreţinut şi administrat de ARMOS EXIM SRL. Întregul conţinut al paginii este protejat de legislaţia internă si internaţională a drepturilor de autor. Proprietarul drepturilor de autor este ARMOS EXIM. Proprietarul garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor ARMOS EXIM SRL, fără acordul scris al acesteia.

POLITICA DE UTILIZARE

Prin accesarea şi utilizarea acestei pagini, vă asumati riscul şi responsabilitatea totală pentru utilizarea ei şi a Internetului. Vizitarea paginii implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. ARMOS EXIM SRL nu garantează că pagina va funcţiona neîntrerupt, fără erori sau că defectele din pagină vor fi corectate. Nici una din informaţiile ori datele prezentate nu crează obligaţii în sarcina ARMOS EXIM SRL.

LEGĂTURI

ARMOS EXIM SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor care au link-uri pe acest site (legături de natură informativă, comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

CONFIDENŢIALITATE

ARMOS EXIM SRL pune accent pe confidenţialitatea datelor. Puteţi naviga prin pagina www.armos.ro fără să oferiţi nici o informaţie despre dumneavoastră. Pentru a putea beneficia de serviciile pe care le solicitaţi, avem însă nevoie de infomaţii despre dumneavoastră. Asfel: ARMOS EXIM SRL poate deţine şi folosi aceste informaţii publice (furnizate de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, contract, etc. şi pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon, informaţii despre modul în care folosiţi serviciile şi produsele noastre, etc.) doar pentru a vă comunica ofertele şi informaţii actualizate despre serviciile şi produsele oferite de către ARMOS EXIM SRL.

DISPUTE ŞI CONFLICTE

Conţinutul site-ului are caracter pur informativ, nici una din informaţiile ori datele prezentate nu crează obligaţii în sarcina proprietarului. Orice conflict apărut între ARMOS EXIM SRL şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de compentenţa insţantelor româneşti.

COMENTARII, COMUNICĂRI ŞI ALTE DATE/INFORMAŢII

Persoanele care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; pot să trimită e-mailuri, să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, email-uri în masă sau orice altă formă de spam. Pentru a ne contacta folosiţi informaţiile din pagina de contact.

REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA "Pregatiti pentru sezonul rece"

Articolul 1. Organizatorul campaniilor
Art. 1.1. Campania este organizata de catre S.C. ARMOS SERVICES S.R.L. cu sediul in Tg. Mures, str. Libertatii nr. 61, judetul Mures, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/240/2006, CUI RO18395779, cont IBAN RO27BTRL02701202575491XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Dl Teut Septimiu Ciprian in calitate de administrator.
Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.
Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.
Articolul 2. Durata si locul desfasurarii
Art. 2.1. Oferta se adreseaza tuturor clientilor societatii, atat persoane fizice cat si persoane juridice, la achizitionarea de produse care fac obiectul campaniei direct din magazinul firmei situat in Tg. Mures, str. Libertatii nr. 61, judetul Mures, sau pe baza de comanda ferma, urmand ca produsele sa fie trimise prin curier.
Art. 2.2. Oferta este valabila in perioada 10.11.2016 si 23.12.2016.
Articolul 3. Produse participante la campanie si premii
3.1. Produsele participante la campanie se regasesc in anexa atasata.
3.2. In cadrul campaniei se vor acorda urmatoarele categorii de premii:
1 tricou Dhanu/ culoare bleumarin, personalizat cu sigla Armos - pentru clientii care achizitioneaza produse participante la promotie in valoare de minim 1.000 lei +TVA /factura.
1 jacheta fleece Karela / culoare bleumarin, personalizata cu sigla Armos - pentru clientii care achizitioneaza produse participante la promotie in valoare de minim 2.000 lei + TVA/ factura
3.2. Premiile se acorda in limita stocului alocat prezentei campanii.
Articolul 4. Mecanismul campaniei
4.1 Campania se aplica achizitiilor de produse din anexa efectuate de catre persoane fizice sau juridice in perioada 10.11.-23.12.2016, conform art.3.2.
4.2 Produsele acordate ca premii vor fi evidentiate cu pret 0 pe aceeasi factura cu celelalte produse.
4.3 Premiul se acorda pe loc, in cazul clientilor care achizitioneaza direct din magazin, sau se va trimite catre client impreuna cu comanda de produse din anexa, daca se indeplinesc criteriile de valoare mentionate mai sus.
Articolul 5. Dispozitii finale
Art. 5.1. In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei.
Art. 5.2. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit la sediul organizatorului sau pe site-ul www.armos.ro pe toata perioada de desfasurare a campaniei.

Organizator
SC. ARMOS SERVICES SRL